Zmiana zarządu

Czerwiec 26, 2017 Aktualności

28 czerwca 2017 roku z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zakończyła się kadencja dotychczasowego Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 czerwca 2017 roku podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 lipca 2017 na 2-letnią kadencję Pana Michała Golemo na Prezesa Zarządu Spółki, Pana Piotra Karpiela na Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Panią Marcelinę Karpiel na Członka Zarządu Spółki.​