Zapytanie ofertowe – prace badawczo-rozwojowe

Listopad 24, 2015 Aktualności

W związku z planowanym rozwojem przedsiębiorstwa Karpiel Sp. z o. o., w oparciu o projekt: „Innowacyjna konstrukcja wagonu platformy dla poprawy konkurencyjności i efektywności transportu intermodalnego”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi wykonania prac badawczo-rozwojowych w ramach ww. projektu. Wykonawcą usług, może być tylko jednostka naukowa posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A albo B oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres przedmiotowych prac obejmować będzie następujące zadania:

Zadanie nr 1 – Ocena zasobów i efektów realizacji projektu dla przedsiębiorstwa Karpiel Sp. z o.o.

Zadanie nr 2 – Dokumentacja techniczna wagonu platformy

Zadanie nr 3 – Badania symulacyjne struktury nośnej i własności funkcjonalnych wagonu platformy

Ofertę należy złożyć do dnia 1.12.2015 r., do godziny 12.00.

Szczegóły w pliku do pobrania:

Zapytanie_ofertowe