Zapytanie ofertowe – prace badawczo-rozwojowe

W związku z planowanym  rozwojem  przedsiębiorstwa  Karpiel  Sp. z o.  o., w  oparciu o  projekt: „Innowacyjna konstrukcja wagonu platformy dla poprawy konkurencyjności  i efektywności transportu  intermodalnego”,  realizowany  w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym  wykonania  usługi  wykonania  prac badawczo-rozwojowych w ramach ww.  projektu. Wykonawcą usług, może być tylko jednostka naukowa posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A albo B oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres przedmiotowych prac obejmować będzie następujące zadania:

Zadanie nr 1 –  Ocena zasobów i efektów realizacji projektu dla przedsiębiorstwa Karpiel Sp. z o.o.

Zadanie nr 2 –  Dokumentacja techniczna wagonu platformy

Zadanie nr 3  – Badania symulacyjne struktury nośnej i własności funkcjonalnych wagonu platformy

Ofertę należy złożyć do dnia 1.12.2015 r., do godziny 12.00.

Szczegóły w pliku do pobrania:

Zapytanie_ofertowe

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *