Inwestycje

inwestycje 1Brzesko położone jest na skrzyżowaniu szlaków wschód-zachód (droga A4) i północ-południe (E7) oraz przy magistrali kolejowej Kraków-Medyka, blisko Krakowa i granic ze Słowacją i Ukrainą. W mieście i okolicy szybko rozwija się infrastruktura, wzrasta dynamika inwestycji. Stwarza to wspaniałe możliwości dla rozwoju terminala kontenerowego (suchego portu) i całego centrum logistycznego i handlowego – których rozbudowa z pewnością przyspieszy jeszcze rozwój regionu.

Nasza firma posiada możliwości pozwalające na wykorzystanie tego potencjału, czemu służą inwestycje zaplanowane na najbliższe lata. Teren naszego terminala posiada nawierzchnię utwardzoną, kanalizację, hydranty przeciwpożarowe i własną stację transformatorową. Na naszym terenie znajduje się również biologiczna oczyszczalnia ścieków.

Inwestycje 2W następnej części naszego terminala znajduje się teren inwestycyjny o powierzchni 35 ha. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/287/98 w dniu 15.06.1998 r., symbol planu A1P – położony jest on w terenie przemysłowym i nadaje się pod budowę centrum logistycznego.

Zamierzamy w niedługim czasie stworzyć takie centrum, w pełni przystosowane do obsługi transportu intermodalnego. W tym celu zostanie przedłużona istniejąca bocznica kolejowa i wybudowana sieć dróg wewnętrznych z dogodnym dojazdem do drogi krajowej i autostrady. Wybudujemy również całą infrastrukturę techniczną do obsługi taboru samochodowego i kolejowego. W bezpośredniej bliskości centrum powstać ma także lotnisko.

Całości dopełni „Dom Biznesu” z powierzchniami wystawienniczymi i handlowymi oraz przylegające do niego pokoje dla naszych gości i klientów.

Zapraszamy inwestorów – firmy i instytucje – chcących współpracować z nami w realizacji tych planów!

Jesteśmy przekonani, że już wkrótce przyniesie ona wymierne korzyści wszystkim podmiotom zaangażowanym w ten projekt, jak też naszym obecnym i przyszłym kontrahentom.

Obok prezentujemy zdjęcie satelitarne terenu inwestycyjnego i schemat rozbudowy centrum logistycznego na lata 2015-2020 r.