politechnika-1200x900.jpg

Politechnika Krakowska podpisała umowę o współpracy naukowo-technicznej z firmą Karpiel sp. z o.o. – właścicielem Brzeskiego Terminala Kontenerowego, nowoczesnego przedsiębiorstwa zajmującego się kompleksową obsługą międzynarodowego transportu kontenerowego, ponadgabarytowego i masowego.

19 lutego br. umowę ramową o współpracy podpisali prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior i prezes zarządu Karpiel sp. z o.o. Roman Karpiel.
Prof. Kazior podkreślił przede wszystkim jeden z priorytetów uczelni, jakim jest współpraca z przemysłem, a zwłaszcza celowość takiej współpracy z przedsiębiorstwami makroregionu małopolskiego, w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii, wymiany doświadczeń i wsparcia procesu dydaktycznego.
Na podstawie umowy uczelnia otrzyma możliwość organizowania i przeprowadzania na terenie Brzeskiego Terminala Kontenerowego zawodowych i dyplomowych praktyk dla studentów zajmujących się problematyką transportu intermodalnego (obejmującego transport kolejowy i samochodowy), zarządzania logistycznego w transporcie i technologią produkcji technicznych środków transportu.
Politechnika Krakowska natomiast zadeklarowała m.in. pomoc w dziedzinie ekspertyz, konsultacji naukowych, udział w projektach badawczych i wdrożeniowych, dostęp do materiałów i baz danych.
Partnerzy deklarują współpracę w ramach wsparcia procesu dydaktycznego uczelni, pomoc w zakresie sprzętu i infrastruktury, m.in. ustalą możliwości wyposażenia laboratoriów uczelni w specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt do celów edukacyjnych.
Inicjatorem współpracy uczelni z firmą Karpiel sp. z o.o. był Instytut Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Na zdjęciu, od lewej: prezes zarządu Karpiel sp. z o.o. Roman Karpiel i prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior, sala senacka Politechniki Krakowskiej, 19 lutego br.

Informacja prasowa na stronie Uczelni